2023-12-13 09:04Pressmeddelande

Cecilia Perlind utsedd till ny VD och Verksamhetschef för SES Sponsrings-och Eventsverige.

Cecilia Perlind Verksamhetschef SESCecilia Perlind Verksamhetschef SES

SES, Sponsrings & Eventsverige, utser Cecilia Perlind för uppdraget att leda branschorganisationens framtida framgång.

Till ny VD och verksamhetschef för SES, Sponsrings & Eventsverige har Cecilia Perlind utsetts. Denna strategiska utnämning markerar ett avgörande steg i att stärka SES ledningsteam och driva fram dess övergripande mål.

Cecilia har en omfattande och mångsidig erfarenhet från kommunikationsbranschen och besitter betydande kunskap om SES från sin långvariga roll som styrelsemedlem. Hennes engagemang har spelat en avgörande roll för framgången av SES branschtävling Gyllene Hjulet, där hon aktivt under många år lyft fram branschens mest framstående och effektfulla projekt.

” Med Cecilia Perlind får SES en VD med bred kunskap och framstående expertis inom kommunikation, sponsring och event" säger Therese Liljedahl, styrelseordförande i SES. ”Hon har förmågan att alltid leverera tillväxt genom att skapa kund-och medlemsnytta. Genom åren har hon bidragit till ökad kunskap i branschen genom utbildningar, kommunikation och aktivt arbete i olika branschforum”

”Cecilia är den absolut främsta att kunna driva och genomföra den strategi vi satt, de olika initiativ som påbörjats under året, medlemsengagemang, öka SES relevans och samtidigt vara vår röst i viktiga branschfrågor. Vårt fokus är att öppna upp för ökat engagemang och delaktighet för branschens utveckling där Cecilias erfarenhet kommer kunna skapa nya vägar och möjligheter. Med ökat fokus och nya arbetsgrupper inom både hållbarhet och effektfrågor har Cecilia en viktig roll att fylla. SES kommer också att öka sin närvaro i initiativet CommToAct, och Sveriges Annonsörers effektinitiativ där Cecilia också är engagerad”.

”Det känns otroligt spännande att ha fått förtroendet att leda SES framåt” säger Cecilia Perlind. ”Vi har lagt en solid strategisk grund under året baserad på medlemsinsikter och en nära dialog med branschen. Nu väntar en aktiv vår för att lansera en mängd projekt för att stötta branschen och skapa mer nytta för våra medlemmar. Jag ser fram emot ett ökat samarbete med övriga organisationer inom kommunikations- och mötesbranschen och är öppen för alla nya spännande möjligheter."

Cecilia ser en enorm potential i event som metod, och återhämtningen efter pandemin har bevisat vikten av att mötas live. "Varumärken behöver möta både potentiella och befintliga konsumenter, B2B behöver livemötet för affärsskapande, och internt ökar eventen i betydelse i koppling till ökat distansarbete. Eventets räckvidd ökar samtidigt genom sociala medier. Vi ser vikten av varumärkessamarbeten med intressen som grund och sociala samarbeten som får allt större utrymme i hållbarhetsarbetet”.

För mer information: Therese Liljedahl, Styrelseordförande.
Telefon: 070-6650359 Mejl: info@ses.seOm Sponsrings & Eventsverige (SES)

Sponsrings & Eventsverige är branschorganisationen som främjar mötesupplevelser mellan varumärken och människor och som med gemensam kraft verkar för branschens bästa. Våra drygt 230 medlemsföretag planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap i egenskap av köpare, byråer, rättighetsinnehavare, arrangörer, anläggningar och arenor, konsulter, destinationer och leverantörer. SES är en katalysator för branschen och verkar för att höja kunskapsnivån, förståelsen och värdet av mötesupplevelser genom nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande och fördjupande föreläsningar och seminarier - och vi arrangerar även sponsrings- och eventbranschens prestigefyllda tävling Gyllene Hjulet.


Kontaktpersoner

Therése Sundling Liljedahl
Styrelseordförande SES
Therése Sundling Liljedahl