2020-06-03 08:30Pressmeddelande

DEN AKUTA KRISEN INOM SVENSK NÖJESNÄRING

SES har tillsammans med ett antal aktörer inom svensk nöjesnäring undertecknat en skrivelse som skickats till näringsminister Ibrahim Baylan. 

"Denna skrivelse har kommit till för att uppmärksamma den akuta situation som svensk nöjesnäring just nu befinner sig i. Tillsammans med andra ledande aktörer och branschorganisationer vill vi lyfta och belysa de enorma effekter som rådande mötesrestriktioner har på flertalet aktörer i branschen. Det är nu extremt viktigt att stödåtgärder träffar alla komponenter i detta ekosystem och att vi bör vara involverade i processen när vi är redo att öppna upp Sverige igen", säger Niklas Söderberg - verksamhetschef på SES.


Näringsdepartementet
Näringsminister Ibrahim Baylan
103 33 Stockholm

Stockholm, 1 juni 2020

Den akuta krisen inom svensk nöjesnäring

Svensk nöjesnäring är mycket hårt drabbad av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Sedan 12 mars, när förbudet mot allmänna sammankomster med över 500 personer infördes (vilket skärptes till 50 personer 29 mars), har i stort sett all evenemangs- och nöjesproduktion upphört, vilket kan jämföras med ett näringsförbud för hela sektorn, som inkluderar privatteatrar, konserter och turnéer, företagsevenemang, nöjesfält och stadsfestivaler.

Den stora majoriteten yrkesverksamma inom nöjesnäringen arbetar inom tekniska eller administrativa yrken, och de omfattas därför inte av det riktade stödet till kultursektorn, eftersom de inte räknas inom den snäva definitionen av ”kulturutövare”. Till stora delar innefattar sektorn samma leverantörer och yrkesgrupper som arbetar med större idrottsevenemang, vilket gör att alla möjligheter till att driva verksamhet har avstannat.

Situationen kompliceras ytterligare av att många yrkeskategorier domineras av företagare med enskild firma, som inte syns i varselstatistiken och står utanför generella stödåtgärder som korttidspermitteringar, och inte heller tillåts överleva den här krisen genom a-kassa utan att lägga ner sin verksamhet.

Arrangörerna och producenterna är få inom branschen. Deras marginaler är små och ledtiderna är ofta 6 – 18 månader för att starta en ny produktion, vilket gör det omöjligt att dra igång sektorn med kort varsel, eller att initiera nya projekt utan ett långsiktigt perspektiv. En stor del av biljettförsäljningen till landets teatrar och arenor är också beroende av att människor har möjlighet att resa inom Sverige.

Till skillnad från t.ex. restaurangnäringen, som fortfarande har möjlighet att vara öppen och har relativt korta ledtider till full verksamhet, har den svenska nöjesnäringen tvingats till ett närmast totalt stopp sedan mitten av mars. I dagsläget finns inga indikationer på om det kommer vara möjligt att återta verksamheten under 2020, eller ens under våren 2021. Det är av yttersta vikt att näringen får ett planeringsperspektiv för att arrangörer, teater- och arenaoperatörer, leverantörer och egenföretagare ska ges möjlighet att planera sin framtida verksamhet.

Det är extremt viktigt att villkoren för nöjesnäringen tas i beaktande i kommande stödåtgärder, samt i processen med att öppna upp Sverige på ett ansvarsfullt sätt, och att man inte låter stora delarna av de kreativa näringarna fortsätta falla mellan stolarna.

Därför är det avgörande att:
• Samtliga yrkesgrupper och företagsformer inom näringen inkluderas i framtida riktade stödåtgärder.
• Regeringen tar fram offentlig statistik och underlag som visar hur många människor och företag i de kreativa näringarna som drabbas av den pågående krisen, och däri inkluderar samtliga yrkesgrupper som har sin försörjning inom sektorn.
• Nöjesnäringens specifika förutsättningar tas i beaktande när samlingsförbudet justeras, och att sektorn ges ett tydligt planeringsperspektiv inför och under återstart.

Vi önskar ett möte där vi mer ingående kan diskutera en strategi för den svenska nöjesnäringens överlevnad och framtid.

Med vänlig hälsning,

Niklas Söderberg, Verksamhetsansvarig, Sponsrings & Eventsverige
Branschorganisation för intresse- och upplevelseindustrin

Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst
Bransch- och arbetsgivarorganisation för professionell scenkonst.

Pontus Thuresson, VD, LLB
Branschföreningen Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk

Leif Henriksson, grundare, Blixten & Co
Representerar många av Sveriges mest framstående artister och producerar konserter, shower, musikaler, teater och dansföreställningar över hela Skandinavien

Marie Lindqvist, VD, Stockholm Live
Driver Nordens mest besökta arenor, inkl. Ericsson Globe, Tele2 Arena och Friends Arena

Carl Pernow, VD, Live Nation Sverige
Sveriges största arrangör av konserter, turnéer och evenemang

Jan Granvik, Förbundsordförande, Musikerförbundet
Fackförbund för professionella musiker och artister

Simon Norrthon, Förbundsordförande, Teaterförbundet för film och scen
Fackförbund för scen- och filmbranschen


Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

SES är den branschorganisation som leder och utvecklar sponsrings- och eventindustrin. Organisationens syfte är att få alla att förstå värdet av intresse- och upplevelsebaserad kommunikation. Organisationen startades som föreningen 1986 och har idag över 300 medlemsföretag där expertisen av branschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, byråer samt konsulter och leverantörer. SES arrangerar varje år branschtävlingen och galan Gyllene Hjulet.