2018-12-19 11:16Pressmeddelande

Expoförbundet blir en del av SES - Sponsrings & Eventsverige!

Ulrika Molin, vd SES och Mats Pettersson, ordförande Expoförbundet.Ulrika Molin, vd SES och Mats Pettersson, ordförande Expoförbundet.

SES växer som branschorganisation och från och med nu ingår Expoförbundet i verksamheten. Detta för att omfamna även den viktiga expo- & leverantörsdelen av branschen. 

-  Upplevelsebaserad kommunikation fortsätter att växa och att skapa attraktiva mötesmiljöer är något vår bransch jobbar med dagligen. Genom att få med oss Expoförbundet kan vi täcka en större del av branschen för upplevelser och möten. Med en förstärkning i organisationen har vi dessutom möjlighet att växla upp och lägga mer resurser på det operativa arbetet, säger Ulrika Molin, vd SES.

- Att gå in i SES ser vi som en naturlig utveckling mot den riktning som expomediet håller på att ta. Numera pratar vi upplevelser och framgångsrika mötesplatser där människor vill vara och göra affärer. Expomediet verkar inom utställnings- och monterproduktion och är under ständig utveckling med ny visuell kommunikation inom ljud, ljus och bild, avslutar Mats Pettersson, ordförande i Expoförbundet.

Som ett resultat av sammanslagningen har bl.a. tävlingen Gyllene Hjulet fått en ny tävlingskategori 2019: Årets Expo, vilken belönar utställare och monterbyggare som på ett kreativt sätt skapat en attraktiv mötesplats och upplevelse för målgruppen.


Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

SES Sponsrings & Eventsverige är den branschorganisation som leder och utvecklar sponsrings- och eventindustrin i Sverige. Organisationens vision är att alla ska förstå värdet av intresse- & upplevelsebaserad kommunikation. Organisationen startades som föreningen år 1986 och har idag över 300 medlemsföretag där alla expertiser av sponsrings- och eventbranschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, byråer samt konsulter och leverantörer. SES arrangerar varje år branschtävlingen och galan Gyllene Hjulet för att uppmärksamma och hylla projekt som nyttjat upplevelsebaserad kommunikation för att skapa effekt.