2018-01-09 11:00Pressmeddelande

Gyllene Hjulet 2018 har öppnat – med två nya tävlingskategorier!

null

Sponsrings & Eventsveriges tävling Gyllene Hjulet har öppnat för inlämning och nytt för i år är att tävlingen även inkluderar en studentkategori samt en kategori för lokala projekt. Till och med torsdagen den 8 februari går det att skicka in tävlingsbidrag.

Såväl event som sponsring växer som marknadsföringskanaler varje år. I takt med att branschen utvecklas ställs nya krav på kompetens för att vi ska vara absolut bäst på det vi jobbar med; upplevelsebaserad kommunikation. Till årets branschtävling vill vi därför lyfta våra studenter och framtidens arbetskraft genom att införa en studentkategori.

Vi vill dessutom uppmuntra lokala projekt där vi ser att det finns flera goda exempel ute i landet som förtjänar mer uppmärksamhet.

Utöver de två nya kategorier har kategorin Årets Nytänkande gjorts om och blivit Årets mest innovativa koncept.

Gyllene Hjulet uppmärksammar och hyllar företag och organisationer som på ett kreativt sätt nyttjat intresse- och upplevelsebaserad kommunikation för att skapa effekt. År 2018 arrangeras tävlingen och galan för 21:a året i rad. Galan hålls den 26 april och biljetterna till galan släpps den 14 februari.

Här följer en kort presentation av de nya kategorierna:

Årets lokala rättighetsinnehavare

Denna kategori är öppen för rättighetsinnehavare som har utvecklat nytänkande kommersiella samarbeten på lokal nivå med en eller flera partners.

Med lokal nivå menas en rättighet som fokuserar på en lokal marknad med lokala sponsorer samt att målgruppen primärt också kommer från närområdet. 

Årets studentkategori

Denna kategori är öppen för studerande inom event- och upplevelseindustrin där dessa i lag ska möta en brief som ska besvaras inom 48 timmar.

Fokus kommer att ligga på idé och koncept där man på ett kreativt sätt nyttjar intresse- och upplevelsebaserad kommunikation för att skapa effekt. 

www.ses.se/gyllene-hjulet

SES Sponsrings & Eventsverige är den branschorganisation som leder och utvecklar sponsrings- och eventindustrin. Organisationens syfte och målsättning är formulerade i affärsidén: att skapa förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sin verksamhet/affär inom sponsring och event. Organisationen startades som föreningen 1986 och har idag över 340 medlemsföretag där alla expertiser av branschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, byråer samt konsulter och leverantörer.


Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

SES Sponsrings & Eventsverige är den branschorganisation som leder och utvecklar sponsrings- och eventindustrin. Organisationens syfte och målsättning är formulerade i vår affärsidé: att skapa förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sin verksamhet/affär inom sponsring & event som marknadsföringskanaler. Organisationen startades som föreningen 1986 och har idag över 340 medlemsföretag där alla expertiser av branschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, byråer samt konsulter och leverantörer.