2023-03-15 13:38Pressmeddelande

Hur hanterar kommunikationsbranschen frågor kring mångfald, inkludering, jämställdhet och psykisk ohälsa?

Nu genomförs den globala studien som undersöker mångfald och inkludering i marknad- och kommunikationsbranschen av The World Federation of Advertisers (WFA) och VoxComm/European Associations of Communication Agencies (EACA).

SES går tillsammans med Sveriges Annonsörer, KOMM, SWEDMA, Sveriges Mediebyråer, IAB Sverige, Yrgo, All of Us, Sveriges kommunikatörer, Berghs School of Communications och Resumé ihop och uppmanar branschen att delta i undersökningen som pågår 15 mars – 15 april.

Undersökningen kartlägger bland annat fördelningen av ålder, kön och etnicitet inom branschen, samt hur medarbetare uppfattar mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Studien undersöker även huruvida man känner en känsla av tillhörighet och om man anser att det har skett några framsteg inom dessa områden. Syftet är att få ett omfattande och konkret underlag som kan skapa förbättringsåtgärder inom branschen.

– För oss som en av de ledande organisationerna i kommunikationsbranschen är dessa frågor prioriterade och vi ser detta initiativ som ett viktigt verktyg och underlag för det pågående arbetet för att skapa en än mer hållbar bransch. Jag kan inte nog poängtera vikten av att SES medlemmar passar på att göra sin röst hörd genom att delta i undersökningen, säger Therese Sundling Liljedahl, Styrelseordförande, Sponsrings & Eventsverige.

Svaren i omgång ett, som genomfördes 2021, visade att en av sju övervägde att lämna branschen på grund av brist på inkludering och mångfald. Branschen behöver fler talanger och hoppas nu gemensamt kunna identifiera problem och agera för att göra marknad- och kommunikationsbranschen bättre för alla.

– Resultatet av studien kommer att ge oss en angelägen nulägesbild och en viktig grundplatta för att fortsatt diskutera hur vi ska ta oss an de så centrala frågorna som mångfald och inkludering. Att diskussionen utgår ifrån en rättvisande bild av branschen är givetvis avgörande – så, se till att ta tiden att delta i studien, säger Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia.

– Hur har vi det egentligen med mångfald och inkludering i den svenska kommunikationsbranschen? Bara den som frågar får svar, och bara den som svarar räknas. Så nu hoppas jag att alla som jobbar med kommunikation svarar på undersökningen. För om vi inte vet hur det står till och upplevs är det svårt att göra branschen bättre. Själv är jag övertygad om att mångfald och inkludering gör oss mer kreativa och innovativa. Därför är undersökningen viktig.  Gör din röst hörd genom att svara på den globala undersökningen! Uppmanar Helena Westin, Ordförande för Komm, Sveriges Kommunikationsbyråer.

Mer om studien :
Totalt medverkar 34 länder i undersökningen. Utöver Sverige ingår Argentina, Belgien, Brasilien, Kanada, Filippinerna, Finland, Colombia, Frankrike, Grekland, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, Hong Kong (SAR), Kina, Indien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Turkiet, Tyskland och USA.

Undersökningen pågår 15 mars – 15 april. Resultatet kommer att presenteras på Cannes Lions i juni 2023 och bildar underlag för WFA:s, EACA:s och de lokala branschorganisationernas handlingsplaner för mångfald, jämställdhet och inkludering. 

Till undersökningen >

Globalt stöds initiativet av Adweek, Advertising Week, Campaign, Cannes Lions, Effie Worldwide, GWI, Kantar, IAA, Voxcomm och WFA samt stora varumärken och byråer som Bayer, BP, Danone, Diageo, Dentsu, Estee Lauder, Haleon, Havas, KraftHeinz, L’Oréal, McCann, Philips, Reckitt, Sanofi och WPP.


Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

Sponsrings & Eventsverige är branchorganisationen som främjar mötesupplevelser mellan varumärken och människor och som med gemensam kraft verkar för branschens bästa. Våra drygt 230 medlemsföretag planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap i egenskap av köpare, byråer, rättighetsinnehavare, arrangörer, anläggningar och arenor, konsulter, destinationer och leverantörer. SES är en katalysator för branschen och verkar för att höja kunskapsnivån, förståelsen och värdet av mötesupplevelser genom nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande och fördjupande föreläsningar och seminarier - och vi arrangerar även sponsrings- och eventbranschens prestigefyllda tävling Gyllene Hjulet.