2019-05-06 06:12Pressmeddelande

SES växer & utvecklar organisationen!

SES, Sponsrings & Eventsverige, är den samlande kraften bakom den dynamiska och växande intresse- och upplevelseindustrin i Sverige. Våra medlemmar och samarbetspartners planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap. Nu utvecklas organisationen för att skapa ännu bättre förutsättningar för framtiden.

SES har som mål att vara en ledande branschorganisation som ligger i framkant både nationellt och internationellt. Vår vision är att alla ska förstå värdet av intresse- & upplevelsebaserad kommunikation. Vi sätter mötet mellan människor i centrum och utmanar hur människor och varumärken möts. Med en utökad styrelse och en ny projektstyrd hybridorganisation ska SES nu öka takten ytterligare och tillsammans med medlemmarna fortsätta utveckla branschen.

Vid årsskiftet gick Sveriges Expoförbund samman med SES och medlemsbasen ökade med 25% till totalt över 350 företagsmedlemmar. SES Styrelse utökades med två platser för att ge inflytande till mässbranschens aktörer. Nästa steg är att rekrytera ett utökat team som tillsammans med styrelsen ska ta SES och branschsamverkan till nya höjder.

”- Vår bransch styrka bygger på mötet mellan människor och nytänkande samverkan mellan varumärken. Styrkor som blir hårdvaluta i framtidens alltmer komplicerade och omtumlande kommunikationssamhälle. En branschorganisation ska bygga på samma principer och därför sätter vi mötet och samverkan i centrum. Vi adderar en ny projektstyrd organisation som säkerställer att vi lever som vi lär, utforskar framtiden och levererar medlemsnytta i vardagen", säger Ricky Strandberg, styrelseordförande i SES.

Den nya organisationen innebär en verksamhet som i huvudsak är projekt- och aktivitetsstyrd samt att tre nya roller ska tillsättas i kansliet. Rollerna kommer att genom olika inriktningar utveckla nya intäktsströmmar, samverkansmodeller och projekt med uppdraget att föra branschen framåt.

Läs mer om rollerna här:

Affärsdrivande verksamhetschef

Marknads- och Kommunikationsansvarig

Medlemsansvarig och möteskoordinator

 


Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

SES, Sponsrings & Eventsverige, är den samlande kraften bakom den dynamiska och växande intresse- och upplevelseindustrin i Sverige. Våra medlemmar och samarbetspartners planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap. Organisationens syfte är att alla ska förstå värdet av intresse- och upplevelsebaserad kommunikation. Organisationen startades som föreningen 1986 och har idag över 350 medlemsföretag där alla expertiser av branschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, mässor, byråer samt konsulter och leverantörer. SES arrangerar varje år branschtävlingen och galan Gyllene Hjulet för att uppmärksamma och hylla projekt som nyttjat upplevelsebaserad kommunikation för att skapa effekt.