2017-11-24 06:30Pressmeddelande

Sponsrings & Eventföreningen byter namn till SES!

null

Sponsrings & Eventföreningen gör en relansering av sitt varumärke, samt går från förening till branschorganisation och heter numera: SES – SPONSRINGS & EVENTSVERIGE


Namnbytet samt den nya profilen och digitala plattformen är en del av en förändringsresa som påbörjades redan 2014 av styrelsen för att ompositionera SEFS. Syftet är att förbättra erbjudandet, stärka sponsring och eventbranschen samt säkra en vital organisation som möjliggör tillväxt och utökade affärsområden.

Hela kommunikationsbranschen har under de senare åren förändrats i grunden av digitalisering och globalisering. Kundupplevelsen har blivit allt mer central både fysiskt och digitalt, vilket fått nya begrepp och branscher att växa fram. Metoden sponsring och kanalen event befinner sig i epicenter av förändringen och har ett utmärkt utgångsläge. Branschföreningens förändringsarbete har resulterat i en ny vision, mission och inriktning. Under 2017 har ny VD, Ulrika Molin och Kommunikations- och Marknadsansvarig, Victoria Jansson, rekryterats och, tillsammans med styrelsen, jobbat fram ny kommunikations- och affärsplan.

– Investeringarna i sponsring och event växer för varje år, och är vitala ingredienser i dagens kommunikationssamhälle. Namnbytet och relanseringen av vårt varumärke symboliserar den strategiska resa vi gör för att ta ytterligare plats i kommunikationsbranschen, säger Ricky Strandberg, styrelseordförande SES.

– Det nya namnet skvallrar om att vi som bransch tror på att ses, inte bara synas. Logotypen och formen visar på vår position som en inbjudande branschorganisation, där vi gemensamt jobbar mot målet att alla ska förstå värdet av intresse- och upplevelsebaserad kommunikation, säger Niklas Turner Olovson, vice styrelseordförande SES.

Den nya kommunikationsplattformen, grafiska profilen och webben har tagits fram i samarbete med kommunikationsbyrån Passion Lab.

Arbetsgrupp Passion Lab:

Peter Kaller, Art Director

Marie Swahn, Copywriter.

Josefine Hådell, Strateg och copywriter.

Christofer Wikmark, Produktionsledare

Produktionsbyrå webb: The Generation

KONTAKT

Ricky Strandberg, Styrelseordförande,   0706693544,  ricky@eclect.se

Niklas Turner Olovzon, Vice Ordförande,  0706704845, niklas@passionlab.se

Ulrika Molin, VD,    0708585155, ulrika.molin@ses.se

SES Sponsrings & Eventsverige är branschorganisationen som driver och utvecklar upplevelseindustrin i Sverige. Organisationens syfte och målsättning är att skapa förutsättningar för sina medlemmar att utveckla sin verksamhet och affär inom sponsrings- och evenemangsindustrin. Bland de drygt 350 medlemsföretagen återfinns ett stort urval av köpare, rättigheter, byråer samt konsulter, destinationer och leverantörer från alla delar av branschen. SES arrangerar årligen branschtävlingen Gyllene Hjulet. 


Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

SES Sponsrings & Eventsverige är den branschorganisation som leder och utvecklar sponsrings- och eventindustrin. Organisationens syfte och målsättning är formulerade i vår affärsidé: att skapa förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sin verksamhet/affär inom sponsring & event som marknadsföringskanaler. Organisationen startades som föreningen 1986 och har idag över 340 medlemsföretag där alla expertiser av branschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, byråer samt konsulter och leverantörer.