2023-05-17 12:07Pressmeddelande

Sponsringsmarknaden visar rekordsiffror - SES stärker upp styrelse och uppdaterar strategi med fokus på affärsnytta

Pressmeddelande, Stockholm 23 05 17

På Sponsrings & Eventsveriges Årsmöte under tisdagen valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen; Anna Ekström (Svenska spel), Björn Stenvad (Rättighetsbyrån), Henrik Gidlund (Helsingborg Convention & Event Bureau) och Nils Englund (Expohouse). Therése Sundling Liljedahl är fortsatt ordförande för SES och Cecilia Perlind valdes till ny vice ordförande. En adjungerande ledamot som representerar byråerna kommer valberedning och styrelse presentera inom kort.

Under 2022 har eventmarknadsföringen haft en starkare utveckling än både den totala reklaminvestering och BNP samtidigt som investeringar i sponsring/företagssamarbeten ökade starkt med 18,1% i förhållande till 2021 och uppgick till nära 9,1 miljarder kronor under 2022. Detta innebär ett nytt svenskt rekord i investeringen i sponsring som för första gången passerar 9 miljarder kronor*.

Dessa positiva vindar tillsammans med en uppdaterad strategi med grund i en kvalitativ undersökning bland medlemmar i branschen kommer styrelsen och verksamheten, som leds av Malin Ekman (verksamhetschef) och Cecilia Bungss (marknads- och kommunikationsansvarig), sjösätta det strategiska arbetet och stärka affärsnyttan ytterligare för medlemmarna. Genom de fyra verksamhetsbenen kunskap/utbildning, inspiration, stöd och påverkan ska vi utveckla fokusområdena hållbarhet och effekt/effektivitet i tätt samarbete med övriga kommunikations-Sverige.

”Nu blickar vi framåt mot en spännande resa att tillsammans fortsätta driva branschen framåt med en uppdaterad strategi framtagen efter samtal med branschen. Det är roligt att Cecilia Perlind nu tar ytterligare ansvar i styrelsens arbete och att vi samtidigt kompletterar den sittande styrelsen med ytterligare fyra spetskompetenser och relevanta perspektiv som möjliggör för föreningen att växla upp ytterligare”, säger Therése Sundling Liljedahl, ordförande SES. 

”Vi märker att intresset för att medverka i SES arbete och styrelse har växlat upp. Antalet nomineringar har ökat från 9 till 21, och därtill har vi en egen lista med många intressanta namn. Konkurrensen om styrelseplatserna har varit tuffare än på många år - vilket är väldigt glädjande”, säger Camilla Hagman, ordförande SES valberedning.

Björn, Henrik, Nils och Anna får sällskap av sittande/omvalda styrelseledamöter Therése Sundling Liljedahl (Ordförande), Anders Albertsson (BK Häcken), Cecilia Perlind (vice Ordförande), Karl Skoog (Amuse), Krister Berg (NPG Expo), Ann Jacobsson (Heja!) och Krister Svensson (Lidingöloppet).

För mer information och pressbilder vänligen kontakta:Cecilia Bungss, marknads- och kommunikationsansvarig SES. cecilia@ses.se, 076 184 32 37

 OM SES - SPONSRINGS & EVENTSVERIGE

SES, Sponsrings & Eventsverige, är branchorganisationen som främjar mötesupplevelser mellan varumärken och människor och som med gemensam kraft verkar för branschens bästa. Våra drygt 230 medlemsföretag planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap i egenskap av köpare, byråer, rättighetsinnehavare, arrangörer, anläggningar och arenor, konsulter, destinationer och leverantörer. SES är en katalysator för branschen och verkar för att höja kunskapsnivån, förståelsen och värdet av mötesupplevelser genom nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande och fördjupande föreläsningar och seminarier.

* IRMs (Institutet för reklam- och mediestatistik) årliga rapporter "Eventmarknaden 2022" och "Sponsring i Sverige under 2022" som redovisar mätningar av medieinvesteringarna i Sverige - exklusivt framtagna för SES.

 Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

Sponsrings & Eventsverige är branchorganisationen som främjar mötesupplevelser mellan varumärken och människor och som med gemensam kraft verkar för branschens bästa. Våra drygt 230 medlemsföretag planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap i egenskap av köpare, byråer, rättighetsinnehavare, arrangörer, anläggningar och arenor, konsulter, destinationer och leverantörer. SES är en katalysator för branschen och verkar för att höja kunskapsnivån, förståelsen och värdet av mötesupplevelser genom nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande och fördjupande föreläsningar och seminarier - och vi arrangerar även sponsrings- och eventbranschens prestigefyllda tävling Gyllene Hjulet.


Kontaktpersoner

Cecilia Bungss
Marknads & kommunikationsansvarig
Cecilia Bungss
Therése Sundling Liljedahl
Styrelseordförande SES
Therése Sundling Liljedahl