2024-05-27 12:42Pressmeddelande

TUNGVIKTARE VÄLJS IN I SES STYRELSE!

SES, Sponsrings- & Eventsverige. Nya styrelsemedlemmar 2024.SES, Sponsrings- & Eventsverige. Nya styrelsemedlemmar 2024.

På Sponsrings & Eventsveriges Årsmöte i fredags valdes Jessica Ståhlbom- Vice President Area Marketing Mastercard, Marlene Lindholm- Director Brand & Marketing ICA, Daniel Björklund – Head of Partnerships/Client Executive Dentsu samt Niklas Söderberg – Agency Director Homage & ASMBLR in som nya ledamöter. Björn Stenvad – VD & Partner Rättighetsbyrån tillsattes som Vice Ordförande.

Styrelsens ordförande Therése Sundling Liljedahl:"Med ett år kvar på min mandatperiod så känner jag mig förväntansfull på att få leda arbetet i styrelsen framåt med ett så starkt team av personer från vår bransch. Styrelsens ska tillsammans med vår verksamhet fortsätta skapa medlemsvärden, inspiration och kunskap genom allt från utskott, till opinionsbildande aktiviteter och varje år hylla branschens stjärnor i den fantastiska Gyllene Hjulet galan.

 Med detta i åtanke är vi glada att presentera våra nya kollegor i styrelsen, som i sina roller har gjort stort avtryck och skillnad i vår bransch på ett sätt som är förenliga med våra värderingar inom Sponsrings & Eventsverige.” säger Therése Sundling Liljedahl, ordförande SES.

Jessica Ståhlbom jobbar sedan 6 år tillbaka på Mastercard, som Vice President för Area Marketing och har tung erfarenhet från sponsorengagemang, event och övriga partnerskap. Jessica väljs in som ledamot på 1 år.

“Jag brinner verkligen för frågor som rör event och sponsring. Att nu få förtroendet och förmånen att använda mina många års erfarenhet till att utveckla branschen framåt känns bra och blir intressant. Inte minst i en värld där AI kan komma att spela en allt större roll eller hur varumärken t ex arbetar med “Multisensory Branding”. Jag ser fram emot att bidra med en köpares inblick i frågor både utifrån ett lokalt och internationellt perspektiv”.

Marlene Lindholm är Director Brand & Marketing ICA med en gedigen erfarenhet från olika marknadsroller och arbete med sponsring, samhällsengagemang och lojalitetsprogram genom strategiska samarbeten och partnerskap. Marlene väljs in som Adjungerad ledamot med mandatperiod på 1 år.

"Jag ser fram emot möjligheten att få ett bredare perspektiv på frågor inom SES nätverk samtidigt som jag vill kunna bidra med mina erfarenheter inom lyckad och långsiktig sponsring, och hur valet av samarbeten kan stärka ett företags positionering. Det ska bli roligt att ingå i SES styrelse och se hur vi kan stärka branschen med våra olika erfarenheter

Daniel Björklund har jobbat i branschen sedan tidigt 2000-tal både på kund och byråsidan. Sedan 2014 är Daniel head of Parntership på Dentsu sedan 2014. Daniel väljs in som ledamot med mandatperiod på 2 år.

”Upplevelsebranschen står inför en extremt spännande period där utsikterna för tillväxt är mycket goda. Vi ser det icke minst på de stora marknaderna internationellt men även i Sverige och Norden. Jag vill bygga branschen vidare och skapa förutsättningar för medlemsorganisationerna att växa och utvecklas genom internationellt utbyte och forum för nyckelfrågor nationellt. Jag vill också arbeta aktivt för återväxt och hitta nästa generations talanger genom aktivt samarbete med akademiska utbildningar och med det öka värdet av att vara en del av SES”.

Niklas Söderberg har över 20 års erfarenhet inom den upplevelsebaserade kommunikationen och arbetar idag som byråchef och partner på Homage, Assembler & Mirage Productions. Niklas har suttit som Adjungerad ledamot och väljs nu in som ledamot med en mandatperiod på 2 år.

"Med över tjugo års erfarenhet och välutvecklade relationer inom köparsidan, branschen och på byråsidan, är jag övertygad om att min kompetens kommer att vara av stor nytta för att driva SES framåt under de kommande åren. SES och vår bransch har stärkts betydligt under och efter pandemin. Jag ser fram emot att aktivt bidra till en utveckling, särskilt genom att främja byråsidans roll i branschens nyckelfrågor och processer."

Björn Stenvad valdes till Vice Ordförande med en mandatperiod på 2 år. Björn är VD/Partner på Rättighetsbyrån. Han har varit verksam i sponsringsbranschen i över 15 år som analytiker och rådgivare till många av Sveriges största sponsorer och rättighetsinnehavare.

”Det känns verkligen roligt att få det här förtroendet. Jag ska fortsätta göra allt jag kan för att driva på utvecklingen i de stora branschfrågorna där jag speciellt brinner för kompetensutveckling och förståelse för sponsringens effekter. Något jag också vill fortsätta bidra till är att vi som bred branschförening hela tiden skapar ökat medlemsvärde för alla medlemskategorier.”

 Detta är SES, Sponsrings-& Eventsveriges styrelse 2024

Therése Sundling Liljedahl (Ordförande, Vice President, Live Nation EMEA/International Partnership)

Anders Albertsson (Evenemangschef, BK Häcken)

Krister Berg (CEO, NPG Expo)

Daniel Björklund (Head of Partnerships/Client, Dentsu)

Nils Englund (Marketing Manager & Partner, Expohouse Sweden AB) 

Henrik Gidlund (Enhetschef, Helsingborg Convention & Event Bureau)

Ann Jacobsson (Corporate Brand Manager, Norrmejerier)

Marlene Lindholm (Director Brand & Marketing, ICA)

Karl Skoog (Marknads- och kommunikationschef, AMUSE) 

Björn Stenvad (VD/Partner, Rättighetsbyrån)

Jessica Ståhlbom (Vice President Area Marketing, Mastercard)

Krister Svensson (Generalsekreterare/VD, Lidingöloppet)

Niklas Söderberg (Byråchef och partner på Homage, Assembler & Mirage Productions)

 


Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

För SES är möten en självklarhet och samarbeten en förutsättning. Vi är den starkt växande branschorganisationen som verkar för hela den finansiellt viktiga evenemangsindustrin och kommunikationsbranschen i stort. Investeringarna i Sponsring och Event ökar som andel av mediainvesteringarna och våra 230 medlemsföretag är engagerade i inspiration-och kunskapsutveckling, utbildningar, nätverksträffar för affärsskapande relationer. Samtidigt driver SES tillsammans med våra medlemmar viktiga branschfrågor som hållbarhet, mätbarhet, ramverk för upphandlingar, avtal etc. Vi står också bakom viktiga opinionsfrågor för att stärka förutsättningarna för livemöten och finansiella partnerskap.  Våra medlemmar planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap i egenskap av köpare, byråer, rättighetsinnehavare, arrangörer, anläggningar och arenor, konsulter, destinationer och leverantörer. En bred och stark medlemsbas. Sedan 1997 arrangerar vi också sponsrings- och eventbranschens prestigefyllda tävling Gyllene Hjulet. Med branschen för branschen


Kontaktpersoner

Cecilia Perlind
VD/Verksamhetschef
Cecilia Perlind
Therése Sundling Liljedahl
Styrelseordförande SES
Therése Sundling Liljedahl