2020-10-08 13:12Pressmeddelande

Omställningsstödet och korttidsarbete - avgörande för branschens överlevnad

Idag kom besked från Regeringen och Folkhälsomyndigheten om att skjuta upp beslutet om att höja gränsen för allmänna sammankomster från dagens 50 personer till 500 personer på grund av rådande smittspridning i landet. Detta innebär att evenemangsbranschen fortsatt måste leva under näst intill näringsförbud – en situation som blir allt mer ohållbar.

Efter en lång period av obefintliga intäkter och fortsatta kostnader har stödåtgärder varit avgörande för överlevnaden för många inom evenemangsnäringen, i synnerhet omställningsstödet och möjlighet till korttidsarbete. Nu börjar även dessa beslutade stödåtgärder att närma sig sitt slut.

SES har under måndag den 6 oktober tillsammans med fem andra organisationer inom evenemangsnäringen skickat en hemställan till Finansminister Magdalena Andersson och Näringsminister Ibrahim Baylan. Denna skrivelse syftar till att poängtera vikten av besked om att omställningsstödet och möjligheten till korttidsarbete förlängs efter årsskiftet minst 6 månader till juni 2021. Läget är mer än akut. Besked om detta måste därför kommuniceras från regeringens sida inom en väldigt snar framtid så att företagen kan planera och behålla den viktiga spetskompetens som finns kvar och undvika en total kollaps av vår näring.

- Regeringen måste komma med besked om förlängningar gällande både korttidsarbete och omställningsstödet för att verksamheter ska kunna hålla ut och finnas kvar när restriktioner lättas. Risken är annars överhängande att tidigare insatser endast har varit konstgjord andning, menar Niklas Söderberg, verksamhetschef SES.

SPONSRINGS & EVENTSVERIGE
Niklas Söderberg, Verksamhetschef

SES är den branschorganisation som leder och utvecklar sponsrings- och eventindustrin. Organisationens syfte är att få alla att förstå värdet av intresse- och upplevelsebaserad kommunikation. Organisationen startades som föreningen 1986 och har idag över 300 medlemsföretag där expertisen av branschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, byråer samt konsulter och leverantörer. SES arrangerar varje år branschtävlingen och galan Gyllene Hjulet.


Här nedan kan du ta del av den hemställan som skickades den 6 oktober 2020 till Finansminister Magdalena Andersson och Näringsminister Ibrahim Baylan. 

Hemställan om förlängning av omställningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete

Undertecknande organisationer, som representerar företag och medarbetare inom evenemangsnäringen, hemställer om att regeringen verkar för att det statliga omställningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete förlängs. Förlängningen bör i ett första skede åtminstone avse perioden till och med 30 juni 2021.

Bakgrund och nuläge
Coronapandemin samt statens begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har inneburit mycket svåra konsekvenser för evenemangsnäringen. Krisen är fortfarande i ett akutskede och bedöms kvarstå under lång tid framöver. Det kommer att ta tid att återstarta näringen, även efter det att begränsningarna hävs.

Ett stort antal verksamheter inom evenemangsnäringen har med kraftfulla ansträngningar och med hjälp av olika ekonomiska stödinsatser lyckats hålla sig vid liv under pandemins första sex månader. Bland de statliga stöden har möjligheten till korttidsarbete och omställningsstödet varit avgörande för möjligheterna att överleva under en period då verksamheterna har varit nedstängda på grund av förbudet att bedriva verksamhet för publik.

Situationen för många företag inom evenemangsnäringen är idag mycket allvarlig och ett stort antal arbetstillfällen är hotade. Det finns en överhängande risk för att ytterligare varsel om uppsägningar måste göras för att verksamheterna inte har besked om eventuell förlängning av stöden med tillräcklig framförhållning.

I förlängningen äventyras evenemangsnäringens infrastruktur om företag försvinner och yrkesverksamma går över till andra delar av arbetsmarknaden. Det handlar om smala segment av specialinriktade verksamheter och medarbetare med unika kompetenser som det kommer att ta lång tid att få tillbaka.

Avslutning
Avslutningsvis vill våra organisationer understryka vikten av att verksamheter och kompetenser i evenemangsnäringen överlever krisen för att kunna bidra vid en återstart. Om inte omställningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete förlängs, är risken överhängande att tidigare insatser endast har varit konstgjord andning under coronapandemins första månader.

BRANSCHFÖRENINGEN LJUD, LJUS OCH BILD
Pontus Thuresson, VD

SVENSKA MUSIKERFÖRBUNDET
Jan Granvik, Förbundsordförande

SPONSRINGS & EVENTSVERIGE
Niklas Söderberg, Verksamhetschef

SVENSK SCENKONST
Mikael Brännvall, VD

TEATERFÖRBUNDET FÖR SCEN OCH FILM
Simon Norrthon, Förbundsordförande

SVENSK LIVE
Joppe Philgren, Verksamhetschef


Om Sponsrings & Eventsverige (SES)

SES är den branschorganisation som leder och utvecklar sponsrings- och eventindustrin. Organisationens syfte är att få alla att förstå värdet av intresse- och upplevelsebaserad kommunikation. Organisationen startades som föreningen 1986 och har idag över 300 medlemsföretag där expertisen av branschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, byråer samt konsulter och leverantörer. SES arrangerar varje år branschtävlingen och galan Gyllene Hjulet.