2020-07-02 07:34Pressmeddelande

Vad är skillnaden mellan en mässa och ett köpcentrum?

I ett upprop till svenska politiker uppmanar branschorganisationen SES - Sponsrings & Eventsverige svenska myndigheter att agera och göra skillnad på de olika typer av aktiviteter som ingår i definitionen offentlig tillställning. 

"Syftet med mötesrestriktioner kopplade till Corona-pandemin är att minska smittspridningen. Vi har givetvis stor förståelse för restriktionerna som infördes tidigt i våras. Nu är det dock hög tid att inse att möten ser olika ut, att identifiera dessa olikheter och tillsammans utarbeta effektiva strategier för respektive mötesform för att Sverige snabbt och säkert ska kunna börja SES igen och få fart på ekonomin", säger Niklas Söderberg, verksamhetschef på SES.

Som en direkt reaktion på detta upprop har Hans Rothenberg (M) skickat en skriftlig fråga till statsrådet Mikael Damberg (S): Avser statsrådet att i närtid ompröva bedömningsgrunderna för begränsningar av mässarrangemang såsom att likställa dem med köpcenter eller vidta några andra åtgärder som kan underlätta för att mässverksamheten ska kunna återupptas i Sverige?

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/restriktionerna-for-massarrangemang_H7111700

Svar från Mikael Damberg väntas inom 14 dagar.


Mässbranschen måste få tydliga förutsättningar

I det svenska mötesförbudet görs idag ingen skillnad på de olika typer av aktiviteter som ingår i definitionen offentlig tillställning. Mässor likställs med festivaler och fotbollsmatcher. Häri ligger ett problem då det finns avgörande skillnader, vilket påverkar risken för smittspridning. På en mässa kommer till exempel inte alla deltagare samtidigt, besökarna rör sig över stora områden och står inte heller tätt tillsammans riktade mot en scen. Arrangörens möjlighet att styra besökarflöden och närheten mellan besökare är ytterligare skillnader. Till sitt upplägg är en mässa betydligt mer likt ett köpcentrum än en festival.

Alla som är verksamma inom mötesbranschen har full respekt för att individens och samhällets säkerhet går först, men vi måste också se framåt och tillsammans börja förbereda inför ett postcorona-samhälle. Ett samhälle där mässorna hjälper branscher och företag att få fart på sin verksamhet igen genom att skapa nya intäktsströmmar, allt ifrån hotellnäringen till utställande företag. Vi vill därför ha:

1. Tydliga förutsättningar och riktlinjer
Myndigheterna bör agerar och omdefiniera mässor likt köpcentrum/handelsplatser - naturligtvis med de åtgärder som behöver vidtas. Vi har stora möjligheter att skapa säkra möten mellan människor i våra stora lokaler, möten som uppfyller myndigheternas krav på social distansering.

2. Ett snabbt beslut
Vår bransch är lamslagen och vi behöver ett snabbt beslut avseende när myndigheterna bedömer det som rimligt att öppna upp för mässor igen. En tidsgräns som självfallet kan komma att förändras beroende på pandemins utveckling. Att avvakta med beslut tills efter sommaren innebär att ännu fler av årets mässor påverkas och att de svenska mässorna riskerar att bli utkonkurrerade av sina nordiska och europeiska grannar där Sverige snart är ett av de sista länderna i Europa där myndigheterna vägrar att ge några som helst besked eller preliminära öppningsdatum.

Mer info om den svenska mässbranschens situation finns på https://www.fairlink.se/ge-oss-tydliga-spelreglerOm Sponsrings & Eventsverige (SES)

SES är den branschorganisation som leder och utvecklar sponsrings- och eventindustrin. Organisationens syfte är att få alla att förstå värdet av intresse- och upplevelsebaserad kommunikation. Organisationen startades som föreningen 1986 och har idag över 300 medlemsföretag där expertisen av branschen finns representerade såsom köpare, rättighetsinnehavare, arenor, byråer samt konsulter och leverantörer. SES arrangerar varje år branschtävlingen och galan Gyllene Hjulet.